مطالب آموزشی
در اين پمفلت آموزشي، در مورد انواع هپاتيت ويروسي، اشکال بيماري، راه‌هاي انتقال، پيامد بيماري و راه‌هاي پيشگيري هپاتيت B و C توضيح مختصري داده شده است.
دسترسي به متن پمفلت